Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego od dnia 25 marca 2020 r.: 

Msze św. odbywają się bez udziału ludu;

Zapewniamy, że zamówione intencje Mszalne
w niedzielę są odprawiane w kaplicy,

a w tym czasie w kościele odbywa się całodzienna indywidualna
adoracja Najświętszego Sakramentu,

a w tygodniu w kościele lub w kaplicy bez udziału ludu
w terminie, na który zostały zamówione.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach 7:30 – 20:30;

 

Spowiedź św. w zwyczajnej formie zostaje zawieszona

(informacja na temat innych form pojednania z Panem Bogiem znajduje się w gablotce)
w sytuacjach szczególnych możliwość spowiedzi, na osobistą prośbę penitenta,
po uprzednim telefonicznym umówieniu się z księdzem,

tel. kontaktowy: 32/ 258 77 44 albo 501 861 516;

 

 

Ksiądz Arcybiskup zachęca do modlitwy różańcowej w domach o godz. 20:30
w tym czasie w łączności z parafianami duszpasterze modlą się w kościele.
Będziemy o niej przypominać biciem dzwonów o 20:15.

Kontakt telefoniczny z parafią: 32/ 258 77 44.

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami związanymi z zagrożeniami:  
ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH
pdf
O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ
POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU
pdf
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
pdf

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP