Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI
pdf
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO - 27 czerwca 2020r. pdf
ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
W AKTUALNEJSYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJZ DNIA 18 CZERWCA 2020 R.
pdf
ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.
pdf
SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI: pdf
AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI:
pdf

 

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP