Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.

Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?
By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej, na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu by uzyskać potrzebne informacje i ustalić datę ślubu.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne i dzień skupienia.
Aby młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia.
Nauki przedślubne mają miejsce każdego miesiąca, oprócz stycznia i miesięcy wakacyjnych. Odbywają się w czwartki o 19:15 w domu parafialnym zgodnie z zapowiedzią w ogłoszeniach parafialnych.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - Poradnia Życia Rodzinnego.
Z Poradni Życia Rodzinnego korzystać można w II czwartek miesiąca od godz. 19:00 w domu katechetycznym. Narzeczem zobowiązani są do dwóch wizyt w dowolnym terminie przed ślubem.

Spisanie protokołu przedślubnego.
Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni przychodzą w godzinach urzędowania kancelarii.m.
Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy kolejne dni świąteczne (np. trzy niedziele).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego
Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak trzy miesiące od daty ślubu - taka jest jego ważność!!!
Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej. Dowody Osobiste.
Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania

Ślub konkordatowy
Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub "konkordatowy" trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa.

Sakramenty Święte
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód np. wspólne mieszkanie przed ślubem). Pierwsza spowiedź miesiąc przed ślubem, druga jeden dzień przed uroczystością. Obecność w sakramencie pokuty dokumentujemy na karteczkach odebranych w kancelarii w dniu spisywania protokołu. Karteczki dostarczają świadkowie w dniu ślubu do zakrystii.

Kościół jest Domem Bożym - kwiaty przy ołtarzu na chwałę Pana
W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm dekorujących kościoły niezgodnie z Liturgią, (np. wzdłuż kościoła kompozycje kwiatowe, baloniki). Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Co innego są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmuje się parafia, należy zatem wcześniej odbyć rozmowę z osobą odpowiedzialną za dekoracje, by omówić ewentualne życzenia nowożeńców.

W dniu ślubu
Świadkowie zgłaszają się 10 min. przed ślubem w zakrystii z własnym dowodem tożsamości. Mają przy sobie także obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych.

 


 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

 

Nauki Przedmałżeńskie

W parafii Mariackiej nauki przedmałżeńskie rozpoczynają się w I czwartki miesiąca o godz. 19.15 w domu parafialnym i trwają przez cztery kolejne czwartki. (wyjątek stanowią dni świąteczne przypadające w czwartek, oraz Triduum Paschalne oraz wakacje). Każdorazowe rozpoczęcie nowego kursu nauk przedmałżeskich poprzedzane jest ogłoszeniem podczas niedzielnych Mszy św. Narzeczeni z parafii powinni zatem śledzić niedzielne ogłoszenia duszpasterskie, względnie dowiadywać się telefonicznie w kancelarii parafialnej. (tel. 322587744)

Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest
- w II czwartek miesiąca, o godz. 18.00 w domu parafialnym (Pl. Ks. Emila Szramka 2) z wyjątkiem miesiąca lipca.

UWAGA:
Ze względu na czas urlopu Dekanalna Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii mariackiej w miesiącu lipcu będzie nieczynna.
 

 

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej:

 

 

Duszpasterstwo Akademicke przy Katedrze Chrystusa Króla:

 

 

Dominikanie - Przygotowanie do małżeństwa:

 

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP